Meditatie.name Mail: info@yogini.nl

Stuur E-mail

Meditatie.name  © 2009 - 2014 Fascinerend | Yogini

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Ons verlangen maakt het leven moeilijk(er). We verlangen naar meer, naar beter, nieuwe ontwikkelingen en geld en liefde en ga zo maar even door. Om alleen al de manier waarop je wordt geboren, warm vanuit moedersbuik word je plompverloren op de koude wereld gezet. En dan de weg naar ouder worden, verlies van krachten en het steeds moeten ervaren dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. We worden geboren met een bepaald vermogen maar daar zijn we niet tevreden mee, we verlangen om meer kunnen.

 

 Boeddha kwam tot de ontdekking dat we ons zelf kunnen bevrijden van deze moeilijkheden door te stoppen met verlangen. Niet meer hechten aan onbevredigende dingen maar tevreden zijn met jezelf. Met je eigen ik, die kan genieten en liefhebben zonder verlangen. Dat is het pad van ontevredenheid naar tevredenheid, het Achtvoudige pad.

 

 De oorzaak voor het lijden is de verlangen ofwel begeerte naar iets. Deze begeerten zijn op te delen in drie typen:

 - Zintuiglijk begeerte (Pali: kama tanha): Deze begeerte bestaat uit de hunkering naar sensueel genot. Het betreft hier een mentale begeerte naar de plezierige gevoelens die ontstaan als gevolg van zintuiglijk contact.

 - Begeerte naar bestaan. (Pali: bhava tanha): Deze begeerte houdt het willen blijven bestaan in de huidige vorm, of de hunkering naar een bestaan in een alternatieve vorm, in alternatieve omstandigheden of met alternatieve karaktereigenschappen.

 -  Begeerte naar niet-bestaan (Pali: vibhava tanha): Deze begeerte heeft betrekking op het niet willen blijven bestaan in de huidige vorm of omstandigheden, of het niet willen bestaan in een alternatieve vorm of omstandigheden. Ook het willen sterven valt hieronder.

  

 Al het menselijk lijden ontstaat als gevolg van deze drie vormen van begeerte. Deze vormen van begeerte ontstaan op hun beurt door het aanwezig zijn van onwetendheid: het niet begrijpen van de drie karakteristieken en het daardoor ontstaan van de perceptie van een 'zelf'. Onze begeerten om de realiteit te veranderen zijn op dit gepercipieerde zelf gebaseerd. Indien dit gevoel van "ik ben" er niet zou zijn, zou er geen begeerte en dus ook geen lijden zijn.

< Terug

Boeddha beelden

Naar onze webshop